Forslag om ophævelse af stemme-og ejerretsbegrænsning i Spar Nord

Bestyrelsen besluttede på sit møde i dag, efter drøftelse med alle decentrale lokalbankråd at fremsætte forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 19. marts 2003.

De væsentligste ændringer omfatter en ophævelse af stemme- og ejerretsbegrænsningen samtidig med at der indføres en delegeretordning i henhold til Lov om banker og sparekasser 8a.

Hovedpunkterne i forslaget er: Stemmeretsbegrænsningen på 1000 stemmer foreslås ophævet ligesom ejerretsbegrænsningen på de nuværende 10 pct. foreslås ophævet.

Delegeretordningen betyder, at aktionærer med færre end 2000 aktier skal vælge delegerede til Bankens generalforsamling på de lokale aktionærmøder. De delegerede stemmer herefter med aktionærkredsens aktiekapital. For aktionærer med 2000 aktier eller flere gælder at de hver især kan udpege delegerede der stemmer med aktionærens aktiekapital.

Gennem forslaget imødekommes et væsentligt element af Nørby-udvalgets anbefalinger om proportionalitet.

Bankens største aktionær, Spar Nord Fonden, der besidder 30,8 pct. af aktiekapitalen, har også givet sin tilslutning til forslaget.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også