Spar Nord fastholder Køb på GN

Spar Nord fastholder i en ny analyse sin købsanbefaling på GN Store Nord.

GN Store Nord's frasalg af NetTest skaber efter Spar Nords vurdering en mere fokuseret koncern. Samtidig bør afhændelsen medføre en mere "fair" værdiansættelse af GN Netcom og GN ReSound pga. fokusskiftet væk fra NetTest.

Salget af NetTest medfører en omkostning på op til 300 mio. kr. I lyset af de forventede omkostninger til restrukturering, såfremt NetTest var forblevet i GN Store Nord samt risikoen for yderligere driftstab, er omkostningen acceptabel.

Salget af NetTest medfører en ændret risikoprofil for GN Store Nord. Spar Nord sænker således også sin risikoklassificering fra Meget Høj til Høj. Et GN Store Nord uden NetTest er dog samtidig ensbetydende med, at der ikke længere er den samme kursmæssige up-side sammenlignet med tidligere, da NetTest var den primære faktor i den sammenhæng.

Salget af NetTest samt 2003-udmeldingen giver anledning til estimatændringer på divisionsniveau. Fair Værdi (27,5) og anbefaling (Køb) fastholdes dog, hvilket i stor udstrækning støttes af den relative prisfastsættelse af GN Store Nord.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også