TDC øger ejerskab i TDC Switzerland

TDC er af Dolomite Finance Limited, en minoritetsaktionær i TDC Switzerland, blevet underrettet om, at denne vil udnytte sin ret til at sælge sin 14,88 pct. aktieandel til TDC for en samlet værdi af CHF 1,147 mia. (DKK 5,818 mia.).

De resterende minoritetsaktionærer i TDC Switzerland forventes at sælge deres aktieandele ikke senere end den 22. februar 2003 ved udnyttelse af deres put optioner, hvorefter TDC opnår fuldt ejerskab af TDC Switzerland.

De ovenfor nævnte put optioner blev udstedt til minoritets aktionærer som en del af aftalen i forbindelse med TDC's erhvervelse og efterfølgende sammenslutning af selskaberne diAx og sunrise, annonceret i november 2000.

TDC's forøgede ejerandel af TDC Switzerland ændrer ikke Outlook for TDC for året 2003, som blev kommunikeret den 4. november 2002 i forbindelse med TDC's regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også