Chr. Hansen Holding 3 mdr: Overskud primær drift 109 mio kr (90 mio) - fastholder

Stigende EBITA marginal redder Chr. Hansen i første kvartal af 2002/03, idet salget var uforandret i lokale valutaer, men et valutakursfald på 9 pct. i dansk regning medførte at salget faldt til 867 mio. kr. mod 948 mio. kr. året før, fremgår det af en fondsbørsmeddelelse onsdag.

EBITA margin steg fra 11 til 14 pct., hvilke medførte en stigning i resultatet til 126 mio. kr. mod 107 mio. kr. samme periode sidste regnskabsår.

Overskud af den primære drift steg, som tidligere nævnt til 109 mio. kr. mod 90 mio. kr. samme periode sidste år.

For regnskabsåret 2002/03 forventer Chr. Hansen på grund af faldende valutakurser et salg på 3,5 - 3,6 mia. kr.

Under forudsætning En stabilisering af verdensøkonomien og et rente- og valutakursniveau, som gældende ved udgangen af 1. kvartal, herunder en valutakurs på USD på 7,48 DKK., samt en fortsat organisk vækst på 5 pct. i salget, fastholdes forventningerne til regnskabsåret 2002/03.

Chr. Hansen's Forventninger er efter at goodwillafskrivninger og finansieringsomkostninger forventes lidt lavere end i 2001/02, et overskud før skat, der forventes at andrage 140 - 150 mio. kr. primært på grund af stigende EBITA margin.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også