Nu sker der noget i det gamle Sukkerkogeri

Udviklingsselskabet Nordkranen A/S der er et fællesejet selskab af TK Development A/S og Nordkranen A/S, har underskrevet lejekontrakt med BDO ScanRevision i Odense vedrørende leje af ejendommen Sukkerlageret.

Sukkerlageret hvor BDO ScanRevision får domicil fra januar 2004 er beliggende i det centrale Odense i den nedlagte sukkerfabrik Sukkerkogeriet. Sukkerkogeriet består af fabriksbygninger og siloer hvoraf alene Sukkerlageret bevares. Herudover nyopføres der ca. 11.500 kvm på det gamle fabriksareal, fordelt med ca. 2.500 kvm yderligere erhverv og ca. 9.000 kvm bolig.

Sukkerlageret er en bygning fra 1939. Ejendommen renoveres nu i en stil der passer ind i det omkringliggende miljø hvorefter det vil fremstå som et moderne kontorhus.

Lejekontrakten med BDO ScanRevision bliver startskuddet til et større udviklingsprojekt i det gamle Sukkerkogeri.

Ud over renovering af Sukkerlageret er der efter lokalplanen mulighed for at opføre en ny kontor-ejendom i området på ca. 2.500 kvm samt boliger på et areal svarende til ca. 9.000 kvm. Heraf er der solgt en boligbyggeret på ca. 7.000 kvm til Skanska Byg Fyn. På arealet opføres almennyttige boliger og ældreboliger for Næsby Boligselskab og Odense Kommune. Dette byggeri ventes at stå klar i foråret 2004.

Herudover forhandles der om at opføre andelsboliger på det resterende boligareal.

Udviklingen af Sukkerkogeriet vil således omdanne det tidligere fabriksareal i Odense til nye almennyttige, ældre- og andelsboliger samt tidssvarende attraktive kontorarealer.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også