Norges centralbank nedsætter renten

Bestyrelsen for den norske centralbank - Norges Bank - vedtog onsdag at nedsætte renten med 0,5 procentpoint til 6,0. Rentenedsættelsen begrundes med den stærke norske kronekurs.

For en norsk familie betyder rentenedsættelsen, at det bliver 3600 kroner billigere om året efter skat at have et lån på en million kr.

/JP..

Læs også