Glunz & Jensen 6 mdr: Res før skat 4,9 mio kr (11,8 mio) - nedjusterer

Glunz og Jensen realiserede i regnskabsårets første 6 mdr. et resultat før skat på 4,9 mio. kr. mod 11,8 mio. kr. samme periode sidste år.

Resultatet blev opnået på en uforandret omsætning på 337,2 mio. kr.

Det forventes at driften i andet halvår vil være positivt påvirket at nye digitale produkter, samt besparelser opnået ved flytning af komponentfremstillingen til lavtlønsområder. Endvidere forventes forøgelse af dækningsgraden på pladefremkaldere.

På basis af udviklingen i 1. halvår 2002/03, samt den ovenfor nævnte usikkerhed knyttet til omsætningen inden for det digitale forretningsområde, forventes der i regnskabsåret 2002/03 fortsat en omsætning på ca. 690 mio. kr., som i 2001/02 men et resultat af primær drift i størrelsesordenen 50 mio. kr. mod tidligere ca. 60 mio. kr.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også