Wessel & Vett (Magasin) 9 mdr: Res før skat minus 212,9 mio kr (minus 173,8 mio)

Wessel & Vett (Magasin du Nord) rapporterer til morgen om et resultat før skat for de første 3 kvartaler af regnskabsåret på minus 212,9 mio. kr.

Regnskabet er afsluttet den 30. november, og indbefatter således ikke den væsentlige jule - udsalgshandel i sidste kvartal. Julehandelen har været acceptabel.

Selskabets ledelse finder ikke overraskende resultatet for stærkt utilfredsstillende, men det ligger indenfor de udmeldte rammer fra halvårsmeldingen. Selskabet har taget tiltag for at forbedre bruttoavanceprocenten og en effektivisering af administrative funktioner. Likviditeten meldes som god.

Regnskabsresultatet vil være påvirket af engangsindtægter på 90 mio. kr. Desuden er Illum sat til salg og der forhandles med potentielle investorer.

Wessel & Vett forventer et resultat for indeværende regnskabsår på negative 180 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til udmeldingerne fra halvårsmeddelelsen, indeholdende de nævnte engangsinvesteringer på 90 mio. kr.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også