Overtagelsesdirektiv krænker Grundloven og aktionærrettigheder

Dansk Industri og Finansrådet retter henvendelse til en række medlemmer af Europa Parlamentet, der i næste uge afholder en høring om EU-kommissionens direktivforslag om virksomhedsovertagelse - "takeover"-direktivet.

I henvendelsen påpeger de to danske foreninger på baggrund af et responsum fra professor dr. jur. Henrik Zahle, at dele af direktivforslaget kan være i strid med Grundloven. Det drejer sig om de bestemmelser, der regulerer ejerstrukturer i virksomhederne. Derfor opfordrer man til, at Europa Parlamentet undlader at regulere dette område yderligere.

Tværtimod vurderes det, at Parlamentet reviderer direktivforslaget således, at de allerede foreslåede reguleringer af ejerstrukturer helt udgår.

Forud for debatten har Europa Parlamentets Generaldirektorat bestilt en rapport, i hvilken der lægges op til at inkludere spørgsmålet om A/B-aktier i direktivforslaget. Forslaget vil tilsidesætte A-aktionærers indflydelse i børsnoterede aktieselskaber til fordel for B-aktionærerne og således give disse en formuegevinst. Formålet med forslaget om afskaffelse af A/B-aktiesystemet skulle ifølge rapporten være at gøre det lettere at overtage europæiske virksomheder.

- Europa Parlamentet bør tage bestik af, at EU-kommissionen efter grundige overvejelser har besluttet, at takeover-direktivet ikke skal indeholde indgreb mod A/B-aktier, som de kendes i blandt andet de nordiske lande. Det er blandt andet fordi Kommissionen mener, at A/B-aktiesystemet ikke har været til hinder for en øget overtagelsesaktivitet men derimod giver virksomhederne finansieringsmuligheder, siger direktør Kim Graugaard, DI.

- Forslaget i Parlamentets rapport om nye regler for A/B-aktiesystemet vil være i strid med den danske Grundlov. Derfor har vi fundet anledning til at orientere en række medlemmer af Europaparlamentet om DI's og Finansrådets synspunkter, siger direktør i DI, Kim Graugaard.

Professor dr. jur. Henrik Zahle fastslår i sit responsum, udarbejdet for Dansk Industri og Finansrådet, at et sådant indgreb, som foreslået i rapporten til Europa Parlamentet, vil stride med grundlovens § 73 om ejendomsret.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også