HENTON: Optrend for telecom - alternativt større korrektion under udvikling

Morgan Stanley (MS) Telecom sektorindeks er kun korrigeret tilbage til en test af de glidende gennemsnit. Indekset viser i skrivende stund 45. De seneste stigninger har derimod bragt indekset i optrend på både kort og mellemlang sigt. Der er gode muligheder for en test af det stærke modstandsområde i 50 (plus 10 pct.), fremgår det af Henton Børsmæglerselskabs seneste udgave af FinansOverblikket.

Et brud af 50 af indekset, vil indikere, at der ikke blot er tale om en korrektion af nedturen siden januar, men af hele nedturen siden april måned 2000. det åbner mulighed for test af 57-63 zonen i første omgang, og i bedste fald 73 og 88, svarende til en fordobling af de nuværende niveau.

Alternativt er indekset først i gang med første optursfase af en større korrektion. Derfor kan der blive tale om en nedadrettet korrektiv bevægelse, inden stigningerne fortsætter.

Hold øje med udmattelse i opadgående retning. En korrektion skal afvises ved 42, og endelig 38 - ellers vil det varsle genoptagelse af nedtrenden, og en test under den gamle bund i 33.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også