Uændret overskud på betalingsbalancen

I perioden september-november var der et overskud på betalingsbalancen (saldoen på løbende poster) på 9,2 mia. kr. mod 8,9 mia. kr. i samme periode 2001, viser tal fra Danmarks Statistik.

Bag denne udvikling ligger der for edringer for løn-og formueindkomst og for løbende overførsler, mens der er forringelser for varer og for tjenester.

Overskuddet på betalingsbalancen i november var dog kun på 0,7 mia. kr. mod et overskud på 3,2 mia. kr. i oktober. Det er helt sædvanligt med meget små tal på betalingsbalancen i november, som skyldes betydelige rentebetalinger på udlandets beholdning af danske statsobligationer.

For de seneste 12 måneder har betalingsbalancen vist et overskud på 31,7 mia. kr. mod et overskud på 44,8 mia. kr. i den foregående 12-månedersperiode. Denne udvikling er resultatet af forbedringer for løn-og formueindkomst på 4 mia. kr. samt af forringelser for varer på 6 mia. kr., for tjenester på 11 mia. kr. og for løbende overførsler på 1 mia. kr.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også