B&O 6 mdr: Før skat 136 mio kr (99 mio kr)

Omsætningen i Bang & Olufsen blev i halvåret på 2.058 millioner kr. mod 1.997 millioner kr. i halvåret 2001/02. En vækst på 61 millioner kr. eller 3 procent. Omsætningen er dermed noget lavere end forventet og dækker over en stor spredning på markeder og forretningsområder.

Omsætningen er negativt påvirket af kursudviklingen på primært USD og GBP med 26 millioner kr. i forhold til sidste år.

Koncernen har som planlagt gennemført en række initiativer med det formål at sikre en højere lønsomhed, hvorfor resultatet af den primære drift blev på 138 millioner kr. mod 108 millioner kr. i samme periode sidste år, altså en forbedring på 30 millioner kr. eller 28 procent.

Det ordinære resultat før skat blev på 136 millioner kr. mod 99 millioner kr. i samme halvår sidste år, svarende til en forbedring på 37 millioner kr. eller 37 procent.
Indtjeningsforbedringen skyldes en forbedret bruttoavance som følge af en effektivisering af produktionen, gennemførsel af prisforhøjelser på en række produkter samt en stram styring af omkostningsniveauet generelt i koncernen.

Resultatet efter skat blev på 82 millioner kr. mod 52 millioner kr. i samme halvår sidste år, altså en forbedring på 30 millioner kr. eller 58 procent.

B&O fastholder derfor fortsat, at selskabet trods en noget svagere omsætningsvækst end planlagt, vil kunne realisere det forventede indtjeningsniveau på 280 - 295 millioner kr. før skat.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også