Skrappe krav til bankerne

De danske banker er stærkt utilfredse med Finanstilsynets oplæg til en ny bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Bankerne er på vej til at få stramme lovkrav trukket ned over hovedet i forbindelse med en kommende bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Med sin nuværende ordlyd risikerer bekendtgørelsen ifølge branchen at lægge en dæmper på de private investorers handel, selvom formålet er at øge forbrugerbeskyttelsen. Bekendtgørelsen er så uspiselig for bankerne, at Nordea har fået et uafhængigt analyseinstitut til at lave en forbrugerundersøgelse, for at afdække kundernes holdninger til forslagene. Med undersøgelsen mener Nordea at kunne dokumentere, at den ønskede forbrugerbeskyttelse ikke sikres med lovudkastet. Tværtimod...

Læs også