Hedegaards andel af KFK er opgjort til 125 mio kr

Hedegaard kan nu opgøre den totale købesum på 125 mio. kr. , fremgår det af en fondsbørsmeddelelse mandag.

Købesummen fordeles som:

* Anlæg 32 mio. kr.
* Debitorer 50 mio. kr.
* Varelagre 43 mio. kr.

Hertil kommer omkostninger til advokater og revisorer som endnu ikke er opgjort.

Samtidig er Hedegaard forpligtet til, at deltage i selskabet KFK Fællesdrift K/S med henblik på afvikling af de resterende overtagne aktiviteter ud over de allerede fordelte.

Øvrige deltagere i selskabet er Østsjællands Andel, Aarhusegnens Andel, Vitfoss (DLG) og Brdr. Ewers.

Hedegaards andel er 5,1 pct. af selskabet, og der er d.d. indbetalt 15,3 mio. kr., svarende til andelen af den indbetalte kapital på i alt 300 mio. kr.

Købet vil som tidligere meddelt blive indarbejdet i årsregnskabet for 2002 i overensstemmelse med den nye årsregnskabslov og regnskabsvejledning nr. 18 med hensyn til virksomhedsovertagelse.

Forventningerne til årets resultat før skat er uændret - niveauet 60 mio. kr.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også