Lundbeck og Teva har afsluttet kliniske fase III-forsøg

H. Lundbeck A/S og Teva Pharmaceutical Industries Limited offentliggjorde mandag resultaterne af to fase III-undersøgelser af en hurtigt frigivende formulering af etilevodopa, et opløseligt prodrug af levodopa, til behandling patienter med fremskreden Parkinsons sygdom.

Etilevodopa viste sig at være veltolereret og lige så effektivt som levodopa. Dog blev der ikke opnået statistisk signifikante resultater for det primære endpoint, dvs. hurtigere klinisk effekt sammenlignet med standard levodopa.

Undersøgelserne, bestående af RAPID-forsøget i Nordamerika og RONDO-forsøget i EU, har omfattet over 700 patienter med fremskreden Parkinsons, som har modtaget behandling over en periode på fire måneder med enten etilevodopa/carbidopa eller fortsat behandling med standard levodopa/carbidopa.

Administrerende direktør, Israel Makov, Teva sagde:

- Resultaterne med etilevodopa er skuffende, men Teva og Lundbeck vil fortsætte deres fælles forskningsprogram inden for Parkinsons sygdom og vi ser frem til en succesfuld fuldendelse af den kliniske udvikling af rasagilin i de kommende måneder.

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeckkoncernens resultat for regnskabsåret 2002, der offentliggøres den 7. marts 2003. I samme forbindelse vil selskabet oplyse om sine økonomiske forventninger til 2003.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også