Valutareserven formindsket i december

Valutareserven er i december 2002 formindsket med 2,1 mia. kr. til 193,9 mia. kr., meddelte Nationalbanken fredag.

Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,2 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 2,3 mia. kr. Der er ikke foretaget kursregulering.

I 2002 har Nationalbanken netto købt valuta for 45,4 mia. kr., og statens lånetransaktioner i udlandet har netto udgjort 0,0 mia. kr. I forhold til statusopgørelsen for 2001 er valutareserven forøget med 45,4 mia. kr.

Staten havde i december et nettofinansieringsbehov på 13,5 mia. kr. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov var på 22,8 mia. kr. Der er solgt indenlandske statspapirer for 4,6 mia. kr. For hele 2002 har det indenlandske bruttofinansieringsbehov været 115,5 mia. kr., og der er solgt indenlandske statspapirer for 121,9 mia. kr.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også