Nordea stopper opkøb af egne aktier

Nordea har indtil den 20. september tilbagekøbt 40.008.000 af selskabets egne aktier, til en gennemsnitlig kurs på 43,20 SEK fremgår det af en fondsbørsmeddelelse mandag.

Nordea offentliggør sit regnskab for de første tre kvartaler den 22. oktober 2002, og i henhold til fondsbørsreglerne er det forbudt for selskabet at tilbagekøbe aktier i en periode på 30 dage før offentliggørelsen.

I overensstemmelse med den bemyndigelse, der blev givet på den ordinære generalforsamling 24. april 2002, besluttede bestyrelsen for Nordea, at tilbagekøbe op til 150
millioner af selskabets egne aktier (svarende til ca. 5 pct. af samtlige aktier i selskabet).

I april 2001 erhvervede Nordea 17 millioner af selskabets egne aktier med henblik på at
sikre afdækning af omkostningerne i relation til selskabets incitamentsprogram. Dette tilbagekøb af egne aktier er sket i henhold til en særskilt beslutning truffet af bestyrelsen og indgår ikke i det nuværende tilbagekøbsprogram. Den samlede beholdning i Nordea af egne aktier er 57.008.000. Det samlede antal aktier i selskabet er 2.985.071.177.

Hermed er selskabet ejerandel af egne aktier 1,9 pct.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også