Lavere overskud i realkreditten

Resultat før skat er i realkreditinstitutterne faldet 150 mio.kr. fra godt 3,2 mia. kr. ultimo 1. halvår 2001 til knap 3,1 mia. kr. ultimo 1. halvår 2002, viser en opgørelse foretaget af Finanstilsynet.

Realkreditinstitutterne forrentede dermed egenkapitalen med 3,8 pct. før skat i 1. halvår 2002 mod 4,3 pct. i 1. halvår sidste år. Til sammenligning forrentede pengeinstitutterne samlet set egenkapitalen i 1. halvår 2002 med 9 pct. mod 10 pct. i 1. halvår året før.

Faldet i resultat før skat skyldes hovedsagelig en stigning i omkostninger samt kurstab på værdipapirbeholdninger. Omkostningerne er steget godt 7 pct. og kursregulering af værdipapirbeholdninger er vendt fra en kursgevinst i 1. halvår sidste år til et samlet kurstab i halvår 2002, hvilket skyldes realkreditinstitutternes tab på aktiebeholdninger.

I positiv retning trækker en fortsat stigning i nettorente- og gebyrindtægter på 7,6 pct., hvilket skal ses i lyset af realkreditinstitutternes konverteringsaktiviteter.

Realkreditinstitutter har igen i år netto opskrevet værdien af udlån. Det betyder, at værdiopskrivninger på tidligere nedskrevne udlån fortsat overstiger tab og værdinedskrivninger på andre udlån.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også