Nationalbanken er i et dilemma

Den danske valutareserve blev i august forøget med knapt 12 mia. kr. til i alt godt 194 mia. kr. I forlængelse heraf sænkede Nationalbanken renten på indskudsbeviser med 0,05 procentpoint til 3,45 pct. for at modvirke en styrkelse af kronen over for euroen.

Nationalbanken er imidlertid i lidt af et dilemma, skriver Finansbanken i Børs Hot-line.

Det danske arbejdsmarked er forholdsvis stramt, og det kan besværliggøre yderligere rentesænkninger, som ellers vil skulle sikre, at kronen ikke styrkes for meget i forhold til euroen.

Der må forventes stigende bidrag til den årlige inflation fra energipriserne hen mod slutningen af året, hvis olieprisen fastholdes på det nuværende niveau. Det skyldes de lave oliepriser i forlængelse af terrorangrebene den 11. september 2001. Desuden viser servicepriserne stigninger på ca. 3,5 pct. årligt bl.a. som følge af den begrænsede konkurrence fra udlandet.

Samlet ser Finansbanken en risiko for, at de nuværende lave spænd mellem DKK- og EURrenterne på ny kan udvides til skade for især lange danske obligationer. Mellemlange obligationer synes derfor attraktive i relation til forholdet mellem afkastmuligheder og risiko.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også