Høj dansk økonomisk vækst i 2. kvartal

Det reale BNP i Danmark steg 1,1 pct. fra 1. til 2. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving, oplyste Danmarks Statistisk fredag.

Væksten blev hovedsageligt trukket af den indenlandske efterspørgsel. Målt i forhold til 2. kvartal sidste år voksede det ikke-sæsonkorrigerede reale BNP med 2,2 pct. Samlet for 1. halvår var der en realvækst på 1,6 pct. i forhold til 1. halvår 2001.

De samlede faste bruttoinvesteringer - sæsonkorrigeret og i faste priser - steg med 2,3 pct. fra 1. til 2. kvartal, jf tabel. Væksten var højest i investeringerne i maskiner og transportmidler samt software m.v. med hhv. 5,0 og 6,3 pct.

For boligbyggeri faldt investeringerne med 4,9 pct., mens øvrigt byggeri og anlæg steg med 3,0 pct.

Det private konsum (forbrug) voksede med 0,4 pct. fra 1. til 2. kvartal. Med en stigning på 5,6 pct. bidrog salget af køretøjer væsentligt til væksten. Forbruget af øvrige varer voksede med 0,4 pct., mens forbruget af tjenester steg med 0,8 pct. Væksten i det offentlige konsum var 0,4 pct.

Eksporten og importen steg med hhv. 0,8 og 1,4 pct. fra 1. til 2. kvartal, således at udlandets nettoefterspørgsel bidrog negativt til den økonomiske vækst.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også
Top job