Dansk Kapitalanlæg fastholder forventninger og øger investeringer

Dansk Kapitalanlæg oplever ikke samme problemer, som andre investeringsselskaber har været ude for. Selskabet fastholder således sine forventninger om et overskud på 100 mio. kr. for 2002 og siger samtidig, at man vil øge investeringsaktiviteten i andet halvår 2002. Det fremgår af bankens halvårsregnskab.

Resultat før skat blev 48 mio. kr., hvilket vestyrelsen anser for at være tilfredsstillende. Halvårets porteføljeinvesteringer blev 59 mio.kr. Der er solgt aktier i 5 porteføljevirksomheder med et samlet provenu på 126 mio.kr.

Pr. 30. juni 2002 udgjorde porteføljen 72 virksomheder, svarende til en samlet investering på 1.107 mio. kr.

Den 2. maj 2002 afsagde Landsskatteretten en kendelse, der gav Dansk Kapitalanlæg medhold i den verserende skattesag. Kendelsen vil medføre tilbagebetaling af det indbetalte beløb - 462 mio. kr. med tillæg af renter.

Selskabets markedsværdi pr. 30. juni 2002 var på 1,8 mia.kr., hvilket stort set er uændret fra 1. januar 2002, uanset at der er udbetalt et udbytte på 63 mio.kr.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også
Top job