Dansk insider-register på vej

Den seneste ændring af lov om værdipapirhandel m.v. indebar bl.a., at der skulle etableres et "Insiderregister" i Danmark.

Reelt er der tale om offentliggørelse af aktiebesiddelser i aktieudstedende selskaber, når disse aktier ejes af personer, som i kraft af deres stilling må formodes at være i besiddelse af intern viden om selskabet. Dette gælder dog kun for selskaber, hvis aktier er optaget til notering på en fondsbørs eller til handel på en autoriseret markedsplads.

Finanstilsynet har på baggrund af drøftelser med repræsentanter for branchen udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om insideres meddelelsespligt og udstederes indberetningspligt om visse aktiebesiddelser.

Udkastet er i dag sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder, oplyste Tilsynet fredag.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også
Top job