Handelsbanken ser stigende dansk inflation

De danske forbrugerpriser for juli faldt som ventet med 0,3 pct. på månedsbasis og steg med 2,2 pct. I den kommende tid vil inflationen dog stige, vurderer Handelsbanken i en kort kommentar til dagens tal fra Danmarks Statistik.

Faldet i forhold til juni skyldes primært faldende fødevarerpriser (grønsager) foranlediget af sæsonmæssige forhold, og et fald i priserne på beklædning og sko, foranlediget af sommerudsalget. Disse fald var ventet på forhånd.

I modsat retning trak højere priser på medicin, som kan skyldes en årlig regulering af de priser der i juli sidste år blev givet fri. Dertil kom en stigning i transportpriserne, hvilket for en dels ved- kommende skyldes energipriserne.

Handelsbanken venter stigende forbrugerpriser i de kommende måneder, ikke mindst som følge af en stigning i årstigningstakten for energi, idet priserne her faldt markant i andet halvår af 2001, men også stigende efterspørgsels og lønpres vil smitte af på priserne.

Handelsbanken venter, at inflationen kan stige med op mod 3 pct. i løbet af efteråret.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også
Top job