Auriga sikrer kursen på USD i op til to år

Auriga er en internationalt orienteret koncern med en væsentlig valutaeksponering. Vigtigst er US-dollaren. Sidste år blev 38 pct. af koncernens indtægter afregnet i US-dollar mod kun 19 pct. af udgifterne. Nettoeksponeringen udgjorde et beløb svarende til knap en milliard danske kroner.

En vigtig del af risikostyringen i Auriga har koncernen i de seneste mange år haft som politik at begrænse de negative påvirkninger fra valutakursudsving ved at foretage kurssikring af de forventede nettoindtægter i dollar. Det sker med en horisont på maksimalt 2 år, fremgår det af august-nummeret af Auriga Magasinet.

I de sidste par måneder er kursen på US-dollar faldet i forhold til de fleste valutaer, herunder danske kroner. Det er derfor af interesse for investorerne at vide, hvor lang tid frem Auriga har sikret sine dollarindgange.

I forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2001 oplyste Auriga, at koncernens budgetterede nettoindgang i US-dollar på det tidspunkt - 12. marts 2002 - var dækket ca. 20 måneder frem.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også
Top job