Fortsat høje danske lønninger

På torsdag kommer der information om lønudviklingen, da Dansk Arbejdsgiverforening offentliggør løntal for 2. kvartal. Lønstigningstakten har for hele DA-området ligget på 4,4 pct. i siden sommeren 2001.

For arbejdere i industrien har stigningstakten været aftagende og var i 1. kvartal på 4,3 pct.

I 2. kvartal venter Danske Bank en lidt lavere stigningstakt på 4,1 pct. En stigningstakt på over 4 pct. afspejler sammen med det lave ledighedsniveau, at arbejdsmarkedet er stramt og lønstigningstakten ligger da også over stigningstakten i de danske samhandelslande, som den har gjort det siden 1995.

Tidligere har Danmark haft gavn af en faldende effektiv kronekurs, men det er med den seneste styrkelse af euroen over for dollaren ikke længere tilfældet.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også
Top job