Fremgang for Nørresundby Bank

Nørresundby Banks halvårsrapport 2002 viser en fremgang på 23 pct. fra 36 mio. kr. før skat til 44 mio. kr.

Resultatet af den primære bankdrift - før kursreguleringer, tab og hensættelser - blev på 48 mio. kr. mod 45 mio. kr. året før og er dermed det bedste resultat i bankens historie.

På baggrund af halvårsregnskabet forventes fortsat et driftsresultat for 2002 på ca. 95 mio. kr. før kursreguleringer, tab og hensættelser.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også
Top job