Ejerlejligheder stiger fortsat mest

Priserne for enfamiliehuse steg med 2,0 pct., ejerlejligheder med 10,2 pct., sommerhuse med 5,4 pct., grunde under 2.000 m2 med 0,4 pct. og landbrugsejendomme med 9,6 pct. fra 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002, oplyser Danmarks Statistik.

Fra 4. kvartal 2001 t il 1. kvartal 2002 steg priserne på enfamiliehuse med 0,2 pct., ejerlejligheder med 3,0 pct. og sommerhuse med 1,3 pct. Der har været et fald i priserne for grunde under 2.000 m2 på 5,1 pct. og landbrugsejendomme på 3,0 pct.

Antallet af salg faldt med 3,1 pct. fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002, når der korrigeres for sæsonudsving. Der har været et fald i de sæsonkorrigerede tal for salg af enfamiliehuse på 3,1 pct., grunde under 2.000 m2 på 2,5 pct., landbrugsejendomme på 10,2 pct. og andre salg på 6,7 pct.

Der har været en stigning for salg af ejerlejligheder på 1,6 pct., mens sommerhuse har været uændret.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også
Top job