Frygt for nedjustering fra Novozymes

Spar Nord fastholder uændret sin Reducer-anbefaling på Novozymes op til halvårsregnskabet, hvor den primære begrundelse ikke overraskende er den latente risiko for en nedjustering fra Novozymes' side.

En fastholdelse af forventningerne vil efter Spar Nords vurdering blive tolket som positivt af aktiemarkedet.

Vurderingen fra Spar Nords side er den, at der er en overhængende fare for, at Novozymes er nødsaget til at nedjustere forventningerne til omsætning og primær drift for 2002. Årsagen er for det første kursfaldet i Novo Nordisk, hvor Novozymes fra spaltningen ejer en betydelig portion Novo-aktier. Herudover vil Novozymes også være negativt påvirket fra valutaerne USD, JPY samt BRL (brasilianske Real).

I relation til valutaeffekten bliver dette dog i store træk modsvaret af afdækning under finansposterne, hvorfor det forventes, at resultat før/efter skat vil være mere robust end den primære drift.

I første kvartal så Novozymes, at salget af fødevareenzymer kun steg med 3 pct., hvilket skyldes nedbringelse af lagre hos enkelte større kunder. Novozymes forventer dog, at de efterfølgende kvartaler derfor vil vise en større stigningstakt.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også
Top job