Stabile Hadsten Bank

Hadsten Banks resultat for 1. halvår 2002 udviser et overskud på 6,5 mio. kr. før skat mod 6,6 mio. kr. i 1. halvår 2001, fremgik det tirsdag af bankens halvårsregnskab.

Resultatet bærer præg af fremgang i bankens primære forretningsområder - netto rente- og gebyrindtægter samt en kontrolleret omkostningsudvikling.

Hensættelserne til imødegåelse af tab er øget til 2,2 mio. kr. - et billede af den usikre økonomiske udvikling.

Resultatet før skat forrenter bankens egenkapital med 14,0 pct. (omregnet til helår) - hvilket anses for tilfredsstillende.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også
Top job