Låntagerne vender tilbage til fastforrentede lån

Låntagernes lyst til at vælge finansiering med en variabel rente er faldet drastisk i den seneste tid, og alle dødsspådomme over fastforrentede lån er gjort til skamme, skriver obligationsanalysechef Kåre Hahn Michelsen, Nykredit Markets, i Børsfokus.

Låntagernes tøven over for rentetilpasningslån skyldes dels den voksende usikkerhed i verdensbilledet, dels boligejernes aktive gældspleje.

Realkreditobligationer er i øjeblikket dyrt prisfastsat i forhold til statsobligationer. Selvom rentespændet mellem stats- og realkreditobligationer er blevet større i sommer, er realkreditobligationer ikke blevet billige i forhold til statsobligationer, idet udvidelsen har været drevet af det faldende renteniveau...

Læs også
Top job