Fald igen i forbrugerkredit

Forbrugerkredit faldt samlet med 1,5 pct. fra 1. kvartal til 2. kvartal. Der var tale om et fald for købe- og kontokort på 4,6 pct., mens kreditaftaler faldt med 1,4 pct., oplyser Danmarks Statistik. Udlån steg dog med 4,7 pct.

Forbrugerkredit omfatter kredit ydet af firmaer uden for penge- og realkreditinstitutsektoren (fx kontoringe og finansieringsselskaber).

Kreditaftaler omfatter typisk afbetalingskontrakter, dvs. kreditter ydet til finansiering af købet af bestemte varer. Udlån omfatter lån, der ikke er ydet i tilknytning til et varekøb, men hvor låneprovenuet er udbetalt kontant til låntager.

Den forbrugerkredit, der er behandlet her, udgør i alt ca. 13 mia. kr. Den beløbsmæssigt meget mere omfattende finansiering, der foregår via pengeinstitutter og realkreditinstitutter, er dækket af respektive statistikker for disse områder. Til sammenligning kan nævnes, at pengeinstitutternes udlån til lønmodtagere og pensionister ved udgangen af 4. kvartal 2001 udgjorde 147 mia. kr.

Firmaer, hvis hovedaktivitet er bilfinansiering, er ikke med i opgørelsen.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også
Top job