Nu stiger det påbegyndte byggeri

Der er sket en markant stigning i den samlede, sæsonkorrigerede byggeaktivitet, målt både på antal påbegyndte boliger og påbegyndt etageareal, der omfatter alt byggeri, oplyser Danmarks Statistik.

Det samlede påbegyndte etageareal steg med 18 pct. i 2. kvartal sammenlignet med kvartalet før, mens det påbegyndte boligbyggeri steg med 13 pct. i samme periode.

Stigningen i den samlede påbegyndte byggeaktivitet har brudt den nedgang, der har været i byggeriet siden 1. kvartal 2001.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også
Top job