Aktier er nu undervurderet 20 pct

De brede aktiemarkeder er i øjeblikket attraktivt prisfastsatte. Sammenligner man aktiernes prisfastsættelse med renteniveauet (yield-gap), er aktier nu undervurderet med omkring 20 pct., og det er en historisk lav prisfastsættelse, skriver Finansbanken i Børs Hotline.

Det opfatter banken som et udtryk for en ekstraordinær høj risikoaversion blandt investorerne. Risikoaversionen kommer også til udtryk i de særlig store kreditspænd på virksomhedsobligationer og statsobligationer udstedt af lande med lavere kreditvurdering.

Finansbanken skønner, at denne risikoaversion vil aftage i takt med, at den verdensøkonomiske vækst materialiserer sig på virksomhedernes bundlinier, og det kan ske i løbet af næste år.

Investorerne vil formentlig begynde at indregne den øgede indtjening i løbet af de kommende seks måneder, når stigende privatforbrug bidrager til at øge virksomhedernes kapacitetsudnyttelse og øge indtjeningsmarginalerne.

Opsvinget er dog foreløbig skrøbeligt.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også
Top job