PFA har positivt investeringsafkast

PFA Pension opnåede i første halvår et positivt afkast af investeringsaktiverne på 0,6 pct. før pensionsafkastskat, meddelte selskabet mandag.

- På baggrund af de vanskelige markedsvilkår med betydelige aktiekursfald er det et relativt godt resultat, siger adm. direktør Henrik Heideby.

I lyset af de vigende aktiekurser har PFA Pension yderligere nedbragt aktiebeholdningen i 2002, så aktiernes andel af investeringsaktiverne ved halvårsskiftet var godt 10 pct. mod ca. 17 pct. ved årsskiftet...

Læs også
Top job