Seneste kursfald skaber muligheder i KFX-aktierne

De seneste kursfald på de internationale aktiemarkeder har skabt gode muligheder i KFX-aktierne, mener Sydbank.

En stigende usikkerhed om vækstudsigterne, mistillid til selskaberne og ubalancerne i den amerikanske økonomi giver anledning til at se nærmere på de selskaber, som repræsenterer en attraktiv investeringsmulighed efter de seneste kursfald.

Sydbank anbefaler investor at rebalancere depotet og fokusere på selskaber med en sund kapitalstruktur, stærke cash-flows, høje udbyttebetalinger i forhold til kursen eller som på sigt må anses for overtagelseskandidater.

På det danske marked findes der en række selskaber, som på grund af brancheudviklingen og deres markedsposition kan komme i spil på sigt. Ifølge Sydbanks vurdering gælder dette bl.a. for TDC, DSV og NEG Micon.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også