Jyske Bank erhverver hele aktiekapitalen i Nordisk Factoring

Jyske Bank har siden 1989 ejet 50 pct. af aktierne i Nordisk Factoring A/S, hvis vigtigste forretningsområde er belåning, administration og risikoafdækning af debitorer.

Jyske Bank har i dag indgået aftale med Heller International Groep, B.V. om køb af de resterende aktier i Nordisk Factoring A/S, således at selskabet bliver et 100 pct. ejet datterselskab i Jyske Bankkoncernen.

Købet vil ikke få væsentlig indflydelse på Jyske Banks resultatforventninger eller kapitalforhold...

BRANCHENYT
Læs også