Utilfredsstillende regnskab fra Morsø Bank

Morsø Bank leverer for første halvår 2002 et klart utilfredsstillende resultat. Der er positive elementer i udviklingen i første halvår, idet den basale indtjening er bedre end forventet, men denne udvikling overskygges af et ekstraordinært stort hensættelsesbehov, hed det tirsdag i en fondsbørsmeddelelse.

Netto rente-og gebyrindtægter er 37,4 mill.kr. mod 36,3 mill.kr. i første halvdel af år 2001.

Kursreguleringen af værdipapirer og valuta udviser en gevinst på 1,8 mill.kr., mod 1,6 mill.kr. i første halvår af 2001. De samlede driftsudgifter for første halvår udviser en stigning på 2,3%, nemlig 25,7 mill. kr. mod 25,1 mill. kr. i 2001.

Tab- og hensættelser på debitorer andrager for første halvår 38,0 mill. kr. med 3,2 mill. kr. sidste år - et klart utilfredsstillende niveau. Supplerende kan oplyses, at bankens hensættelser pr. 30. juni 2002 udgør kr. 91,501 mill. kr. svarende til 7,2 pct. af bankens udlåns- og garantimasse. Hensættelserne er fordelt med A- hensættelser på 59,636 mill. kr. og B - hensættelser på 31,865 mill. kr.

Halvårsresultatet udviser herefter et underskud før skat på 23,0 mill. kr. mod et overskud på 10,7 mill.kr. sidste år.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også