Fokus på pensions-selskabernes beredskab

Den aktuelle situation på de finansielle markeder har endnu engang sat fokus på livs- og pensionsselskabernes kapitalberedskab, skriver Sydbank i Fondsudsigten.

I efteråret 2001, hvor renteniveauet var rekordlavt og aktiekurserne i bund, måtte flere pensionsselskaber sande, at kapitalberedskabet var utilstrækkeligt til at dække de forsikringsmæssige forpligtelser.

En stor del af selskaberne ændrede investeringsstrategi og nedbragte andelen af aktier i porteføljen. Samtidig købte flere selskaber forsikring mod yderligere rentefald for at sikre kundernes garanterede nominelle forrentning på op til 4,5 pct.

Nøgternt vurderet betyder det, at sektoren som helhed er bedre rustet mod turbulens på aktiemarkedet og større rentefald. Risikoen er dog, at ikke alle selskaberne har foretaget omlægninger, hvilket kan medføre et brandudsalg af aktier.

Sydbank vurderer, at det mest sandsynlige scenario på kort sigt for livs- og pensionsselskabernes investeringsstrategi er yderligere undervægt af aktier til fordel for lange obligationer.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også