Forhandlingerne om kapitaltilførsel til 2M Invest trækker ud

Siden offentliggørelsen af rammeaftalen om garanti for emission fra en udenlandsk samarbejdspartner har 2M Invest arbejdet på den endelige færdiggørelse af aftalen, herunder de juridiske og praktiske forhold i forbindelse med gennemførelsen heraf.

Dette arbejde, hvori også bankkonsortiet er inddraget, har taget længere tid end forventet og har endnu ikke kunnet afsluttes, meddelte 2M Invest tirsdag.

Der udestår bl.a. spørgsmål om garantiens endelige form og om finansieringen af selskabets virksomhed indtil provenuet fremkommer, herunder afdækning af risici i forbindelse hermed. Da det fortsat er et vilkår fra den udenlandske samarbejdspartner, at hans identitet ikke offentliggøres, før endelig aftale er indgået, kan dette således ikke ske nu.

Bestyrelsen beklager den fortsatte usikkerhed om selskabets situation, som det forlængede forhandlingsforløb medfører, og vil vende tilbage med konkret information om resultatet af forhandlingerne så snart dette foreligger.

I betragtning af selskabets stramme likviditetssituation søger bestyrelsen en hurtig afklaring.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også