Amagerbanken nedjusterer til underskud efter 2M kollaps

Amagerbanken må hensætte yderligere efter kollapsen i 2M Invest og 2M's porteføljeselskaber, fremgår det af en fondsbørsmeddelelse mandag.

- For 1. halvår 2002 vil basisindtjeningen efter tab og hensættelser herefter udvise et utilfredsstillende underskud i størrelsesordenen 60 mio. kr. Den negative udvikling på de finansielle markeder i løbet af 2. kvartal 2002 indebærer, at de samlede kursreguleringer vil udgøre et mindre tab for 1. halvår 2002. Resultatet efter skat for perioden forventes derfor at blive negativt med 40 - 45 mio. kr., skriver banken i meddelelsen.

Samtidig ændrer banken sin kreditpolitik for finansiering af ventureaktiviteter og belåning af enkeltstående større aktieposter.

På nuværende tidspunkt må det forventes, at basisindtjeningen for 2002 efter tab og hensættelser reduceres til 15-35 mio.kr. mod 140 mio.kr. i 2001. Kursreguleringernes størrelse vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder.

Bankens halvårsmeddelelse offentliggøres 27. august. 2002

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også