Jyske Bank hæver risikopræmien på danske aktier

Jyske Bank har hævet risikopræmien på danske aktier fra 4,0 pct. til 4,5 pct., fremgår det af bankens ugebrev. I lighed med den risikofrie rente opfatter Jyske Bank risikopræmien som værende markedsbestemt.

Forhøjelse af risikopræmien skyldes, at den seneste periodes faldende kurser ikke beror på dårligere økonomiske udsigter for selskaberne. Forklaringen på de faldende kurser skal i stedet findes hos investorernes risikoaversion, og den er i den seneste periode steget markant.

Risikopræmien er et udtryk for investorernes risikovillighed. Når investorerne bliver nervøse, værdiansætter de selskabernes fremtidige pengestrømme lavere. Investorernes diskonteringsrente stiger således.

Ændringen af risikopræmien skyldes således ikke, at Jyske Banks tiltro til udviklingen på aktiemarkedet er svækket - snarere tværtimod. Fastholdt banken en lavere risikopræmie på 4,0 pct., vil man blot få en overvægt af købsanbefalinger. Dette vil ikke være hensigtsmæssigt, da bankens anbefalinger er baseret på den forventede kursudviklingen for det enkelte selskab i forhold til den forventede markedsudviklingen (KFX-indekset for danske aktier).

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også