Lidt flere konkurser - Lidt færre tvangsauktioner

Antallet af erklærede konkurser steg 7 pct

fra december 2001-februar 2002 til marts-maj 2002. Det viser det sæsonkorrigerede tremåneders glidende gennemsnit fra Danmarks Statistik.

I maj blev der registreret 232 konkurserklæringer. Det samlede antal konkurser for tremånedersperioden marts-maj var 22 pct. højere end for samme periode sidste år.

Antallet af kundgjorte tvangsauktioner faldt derimod 5 pct. fra december 2001-februar 2002 til marts-maj 2002. Det viser det sæsonkorrigerede tremåneders glidende gennemsnit.

Antallet af kundgjorte tvangsauktioner i maj var 267. Det samlede antal tvangsauktioner for tremånedersperioden marts-maj steg 16 pct. i forhold til samme periode sidste år.

BRANCHENYT
Læs også