Mere international godstransport

Danske lastbilers transportarbejde var i 1

kvartal 1 pct. højere end kvartalet før. Transportarbejde ved kørsel til og fra udlandet lå 9 pct. højere, mens den indenlandske godstransport var 5 pct. lavere end i forrige kvartal, oplyste Danmarks Statistik torsdag. Tallene er korrigerede for sæsonvariation.

I 1. k vartal var det samlede transportarbejde med danske lastbiler 5,3 mia. tonkm mod 5 ,2 mia. tonkm i samme kvartal sidste år. 2,6 mia. tonkm, eller 49 pct. af det samlede transportarbejde, blev udført ved national kørsel i 1. kvartal.

Den sæsonkorrigerede godsmængde var 7 pct. lavere end kvartalet før. Hovedparten af det pålæssede gods blev transporteret nationalt. Der blev i alt fragtet 44,3 mio. ton gods i 1. kvartal mod 46,1 mio. ton i samme kvartal sidste år.

De danske lastbiler kørte 3 pct. færre kilometer end i foregående kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving. I faktiske tal tilbagelagde de danske lastbiler 553 mio. km i 1. kvartal mod 546 mio. km i samme kvartal sidste år. (Leveret af: www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)

BRANCHENYT
Læs også