SIS International nedjusterer

Den fortsatte stagnation på de internationale markeder for kontor- og undervisningsmøbler betyder, at forventningerne til omsætningen i regnskabsåret 1

7.2001 til 30.6.2002 ikke kan indfries. Det meddelte SIS International torsdag.

Faldet i omsætningen har været mest markant i USA, hvor den negative afvigelse er ca. 30 pct. De seneste forventninger til regnskabsåret, udmeldt den 20. februar 2002, angav en omsætning på 390 mio. kr. og et primært resultat på 22 mio. kr. Resultatet før skat var da estimeret til 18 mio.

Forventningerne til omsætningen for regnskabsåret er nu ca. 429 mio. Nettofremgangen på 39 mio. udgøres af tilkøbt omsætning på 66 mio. fra MH a/s, som er overtaget med virkning fra 1.1.2002, fratrukket tilbagegangen på især eksportmarkederne.

Reduktionen i omsætningen på eksportmarkederne samt et øget pres på priserne har, i kombination med goodwillafskrivninger i forbindelse med opkøb, reduceret forventningerne til resultatet af primær drift betydeligt. Således forventes resultatet af primær drift nu at ville udgøre ca. 4 mio. idet kursudviklingen på koncernens beholdning af værdipapirer har været negativ med 4 mio. i perioden, forventes der for helåret et negativt koncernresultat i størrelsesordenen minus 5 mio. (Leveret af: www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)

BRANCHENYT
Læs også