Nødlidende kunder presser bankerne

De regnskaber, banksektoren indtil nu har offentliggjort for 2001, viser generelt en stigning i omfanget af lån, som ikke bliver betalt tilbage til tiden. Derfor har bankerne midlertidigt været nødt til at standse rentetilskrivningen på lånene og sætte penge til side til risikoen for fremtidige tab på de nødstedte kunder.

Ifølge bankeksperten, direktør Bjarne Jensen fra BJ Consult, er omfanget af nulforrentede lån foreløbig vokset meget forskelligt fra bank til bank. Mens eksempelvis Vordingborg Bank har næsten uændrede hensættelser på den konto, er de nulforrentede lån steget med 115 pct. i Forstædernes Bank og hele 196 pct. i Alm. Brand Bank - dog fra relativt beskedne niveauer.

»Stigningen i nulforrentede udlån giver et fingerpeg om, at kvaliteten af sektorens udlån er blevet forringet i 2001,« vurderer Bjarne Jensen...

BRANCHENYT
Læs også