FIH fik rekordresultat

FIH-koncernen fik i 2001 sit største overskud nogensinde på 821 millioner kroner før skat. Det er godt 15 procent mere end året før og skyldes en stigning i udlånene samt et godt afkast af finansieringsbankens obligationsbeholdning.

Udbetalingen af nye lån voksede på trods af de dæmpede konjunkturer knap 30 procent til 22,1 milliarder kroner, mens hensættelserne til at dække eventuelle tab kun voksede godt 17 procent til 82 millioner kroner.

- Som specialist i erhvervsfinansiering har FIH selvsagt registreret den opbremsning af konjunkturerne, som har været undervejs ganske længe, og som blev yderligere markeret ved de tragiske begivenheder den 11. september. Men dansk industri har en markeds- og produktionsmæssig struktur, som medfører, at opbremsningen er blevet mindre voldsom end i en række andre lande, skriver FIHs ledelse i sit årsregnskab...

BRANCHENYT
Læs også