Alm. Brand Bank fordoblede overskud

Alm. Brand Bank tjente flere penge i 2001. Banken satsede også på indtjening fremfor vækst, og overskuddet for hele bankkoncernen steg fra godt 61 til knap 114 millioner kroner før skat.

Det svarer næsten til en fordobling af overskuddet, mens balancen kun steg med knap 20 procent. Den stigning stammer primært fra udlån, som banken har satset hårdere på. Udlånet i banken steg fra at svare til 67 procent til 83 procent af indlånene. Men på trods af det stigende udlån har banken nedsat sine afskrivninger og hensættelser til tab fra 21,3 til 17,5 millioner kroner.

Tilmed har banken i 2001 introduceret udlån uden sikkerhed...

BRANCHENYT
Læs også