Aktie-aktivister

Det er helt fint, at Folketinget på torsdag sandsynligvis vedtager en ny lov, som giver mindre aktionærer større chance for at få indflydelse i de børsnoterede selskaber.

Spørgsmålet er bare, om den nogen sinde vil blive brugt til ret meget.

Danske aktieejere - store som små - er forbløffende tilbageholdende og høflige. I det omfang de overhovedet møder op på selskabernes generalforsamlinger for at følge deres investerings velbefindende, vælger langt, langt de fleste at tie stille. Både de store professionelle og de mindre private aktionærer opfører sig som hovedregel loyalt over for selskabets ledelse, lytter i tavshed og klapper på de rigtige steder. Næsten uanset om bestyrelse og direktion har forvaltet aktionærernes midler til alles berigelse, eller om selskabet er ført ud i enorme tab som følge af forkerte dispositioner...

BRANCHENYT
Læs også