Bredbåndsnet til alle i Århus Amt

Med Århus Amt som drivende kraft er landets stærkeste bredbåndsnet nu etableret i Østjylland. Lynhurtige netforbindelser kommer både virksomheder, institutioner og borgere til gode.

Mindst 250 km fiberkabel, som kan bruges til et højhastigheds- og fremtidssikret bredbåndsnet, er i løbet af efteråret blevet færdigetableret mellem alle sygehusene og amtets øvrige institutioner. Samtidig er også private virksomheder og husstande over store dele af amtet blevet opkoblet, så de kan udnytte de utrolige muligheder i bredbåndsnettet.

Billigere end ventet

»Projektet er en kraftig udbygning af det eksisterende Amtsnet og en vigtig forudsætning for, at den elektroniske patientjournal kan fungere i praksis. Det betyder, at praktiserende læger og speciallæger nu er en del af Amtsnettet, ligesom gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner får bedre mulighed for at bruge IT i undervisningen. Desuden er kapaciteten i fibernettet så stort, at overskudskapaciteten er stillet til rådighed for kommuner og virksomheder overalt i Østjylland« forklarer amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen (S).

..

BRANCHENYT
Læs også