Telebranchen presser videnskabsministeren

Kommunernes modstand mod nye mobilmaster er så hårdnakket, at telebranchen forsøger at presse videnskabsminister Helge Sander (V) til at gribe ind.

Flere måneders debat om mobilstrålers mulige sundhedsfare truer med at bremse teleselskabernes planer for opsætning af nye mobilmaster og antenner.

Forskningsminister Helge Sander har gentagne gange indskærpet kommunerne, at de ikke har ret til at forbyde nye mobilmaster og antenner alene med henvisning til den mulige sundshedsfare. Alligevel vender et stigende antal kommuner ufortrødent det døve øre til...

BRANCHENYT
Læs også